A framework for executable UC specifications.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Thomas Kerber e9c05e676b
Not sure if this is working.
3 lat temu
Yggdrasil Not sure if this is working. 3 lat temu
LICENSE Add license. 3 lat temu
yggdrasil.agda-lib Start constructing world. 3 lat temu