Przeglądaj źródła

Fix hydra.

tags/v0.3.4^0
Thomas Kerber 1 rok temu
rodzic
commit
ee7b771c73
Podpisane przez: Thomas Kerber <t.kerber@ed.ac.uk> ID klucza GPG: 8489B911F9ED617B
2 zmienionych plików z 7 dodań i 6 usunięć
  1. +2
    -3
      default.nix
  2. +5
    -3
      hydra.nix

+ 2
- 3
default.nix Wyświetl plik

@@ -1,6 +1,5 @@
{ nixpkgs ? import <nixpkgs> }:

with nixpkgs { };
{ pkgs ? import <nixpkgs> { }}:
with pkgs;

((callPackage ./Cargo.nix { }).goblin { }).override {
crateOverrides = defaultCrateOverrides // {

+ 5
- 3
hydra.nix Wyświetl plik

@@ -1,5 +1,7 @@
{ nixpkgs ? import <nixpkgs> }:
{ nixpkgs ? <nixpkgs> }:

{
goblin = import ./. { inherit nixpkgs; };
let
pkgs = import nixpkgs { };
in {
goblin = import ./default.nix { inherit pkgs; };
}

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz