Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.

38 rindas
1.1KB

 1. { pkgs ? import <nixpkgs> { }, clipboard ? false, wayland-clipboard ? false }:
 2. with pkgs;
 3. let
 4. cargo = callPackage ./Cargo.nix { };
 5. in (cargo.goblin {
 6. features = cargo.crates.features_.goblin."0.3.5" cargo.deps {
 7. goblin."0.3.5".copy = clipboard;
 8. goblin."0.3.5".copy-wayland = wayland-clipboard;
 9. "tree_magic"."0.2.1"."cli" = false;
 10. };
 11. }).override {
 12. crateOverrides = defaultCrateOverrides // {
 13. wayland-protocols = attrs: {
 14. CARGO_FEATURE_CLIENT = "1";
 15. CARGO_FEATURE_SERVER = "1";
 16. CARGO_FEATURE_UNSTABLE_PROTOCOLS = "1";
 17. postFixup = ''
 18. rm $lib/env
 19. '';
 20. };
 21. libgpg-error-sys = attrs: {
 22. postFixup = ''
 23. substituteInPlace $lib/env --replace LIBGPG-ERROR GPG_ERROR
 24. substituteInPlace $lib/env --replace /build/libgpg-error-sys-0.4.1.tar.gz/target/build/ $lib/lib/
 25. '';
 26. buildInputs = [stdenv gcc automake autoconf gettext libgpgerror];
 27. NUM_JOBS = "1";
 28. };
 29. libgcrypt-sys = attrs: {
 30. buildInputs = [stdenv gcc automake autoconf libgpgerror libgcrypt];
 31. };
 32. goblin = attrs: {
 33. buildInputs = [stdenv zlib openssl xorg.libxcb];
 34. };
 35. };
 36. }