Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

169 řádky
5.2KB

 1. [root]
 2. name = "troll"
 3. version = "0.4.2"
 4. dependencies = [
 5. "env_logger 0.3.4 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 6. "getopts 0.2.14 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 7. "libc 0.2.14 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 8. "log 0.3.6 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 9. "pcsclite 0.1.0 (git+https://git.tkerber.org/root/pcsclite.git)",
 10. "rustc-serialize 0.3.19 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 11. ]
 12. [[package]]
 13. name = "aho-corasick"
 14. version = "0.5.2"
 15. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 16. dependencies = [
 17. "memchr 0.1.11 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 18. ]
 19. [[package]]
 20. name = "env_logger"
 21. version = "0.3.4"
 22. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 23. dependencies = [
 24. "log 0.3.6 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 25. "regex 0.1.73 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 26. ]
 27. [[package]]
 28. name = "getopts"
 29. version = "0.2.14"
 30. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 31. [[package]]
 32. name = "kernel32-sys"
 33. version = "0.2.2"
 34. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 35. dependencies = [
 36. "winapi 0.2.8 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 37. "winapi-build 0.1.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 38. ]
 39. [[package]]
 40. name = "lazy_static"
 41. version = "0.2.1"
 42. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 43. [[package]]
 44. name = "libc"
 45. version = "0.2.14"
 46. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 47. [[package]]
 48. name = "log"
 49. version = "0.3.6"
 50. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 51. [[package]]
 52. name = "memchr"
 53. version = "0.1.11"
 54. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 55. dependencies = [
 56. "libc 0.2.14 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 57. ]
 58. [[package]]
 59. name = "pcsclite"
 60. version = "0.1.0"
 61. source = "git+https://git.tkerber.org/root/pcsclite.git#180c352a8393ce2f247ca7c74c31e501aa7b3331"
 62. dependencies = [
 63. "lazy_static 0.2.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 64. "libc 0.2.14 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 65. "log 0.3.6 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 66. "pcsclite-sys 0.1.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 67. "pkg-config 0.3.8 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 68. "rustc-serialize 0.3.19 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 69. "winapi 0.2.8 (git+https://github.com/retep998/winapi-rs)",
 70. "winscard-sys 0.0.1 (git+https://github.com/retep998/winapi-rs)",
 71. ]
 72. [[package]]
 73. name = "pcsclite-sys"
 74. version = "0.1.2"
 75. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 76. dependencies = [
 77. "libc 0.2.14 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 78. "pkg-config 0.3.8 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 79. ]
 80. [[package]]
 81. name = "pkg-config"
 82. version = "0.3.8"
 83. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 84. [[package]]
 85. name = "regex"
 86. version = "0.1.73"
 87. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 88. dependencies = [
 89. "aho-corasick 0.5.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 90. "memchr 0.1.11 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 91. "regex-syntax 0.3.4 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 92. "thread_local 0.2.6 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 93. "utf8-ranges 0.1.3 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 94. ]
 95. [[package]]
 96. name = "regex-syntax"
 97. version = "0.3.4"
 98. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 99. [[package]]
 100. name = "rustc-serialize"
 101. version = "0.3.19"
 102. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 103. [[package]]
 104. name = "thread-id"
 105. version = "2.0.0"
 106. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 107. dependencies = [
 108. "kernel32-sys 0.2.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 109. "libc 0.2.14 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 110. ]
 111. [[package]]
 112. name = "thread_local"
 113. version = "0.2.6"
 114. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 115. dependencies = [
 116. "thread-id 2.0.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 117. ]
 118. [[package]]
 119. name = "utf8-ranges"
 120. version = "0.1.3"
 121. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 122. [[package]]
 123. name = "winapi"
 124. version = "0.2.8"
 125. source = "git+https://github.com/retep998/winapi-rs#955372f666e8a3ea3835cdcde802d06ab092d469"
 126. [[package]]
 127. name = "winapi"
 128. version = "0.2.8"
 129. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 130. [[package]]
 131. name = "winapi-build"
 132. version = "0.1.1"
 133. source = "git+https://github.com/retep998/winapi-rs#955372f666e8a3ea3835cdcde802d06ab092d469"
 134. [[package]]
 135. name = "winapi-build"
 136. version = "0.1.1"
 137. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 138. [[package]]
 139. name = "winscard-sys"
 140. version = "0.0.1"
 141. source = "git+https://github.com/retep998/winapi-rs#955372f666e8a3ea3835cdcde802d06ab092d469"
 142. dependencies = [
 143. "winapi 0.2.8 (git+https://github.com/retep998/winapi-rs)",
 144. "winapi-build 0.1.1 (git+https://github.com/retep998/winapi-rs)",
 145. ]